Hur går det till

För dig som skall Sälja din båt:

Kontakta oss via telefon, mail eller det kontaktformulär som finns på hemsidan.

Vi återkopplar till er för mer information och en första kontakt. Känns allt bra bokar vi en tid för personligt besök och genomgång av båten. Oftast fotograferas båten i samband med detta besök. Ett stort antal bilder som sedan kan användas då försäljningsprospekt ställs iordning.

Vi värderar båten och kommer gemensamt överens om ett rimligt försäljningspris. Vi har många års erfarehet av värdering av båtar och har dessutom tillgång till branschstatistik genom vårt medlemmskap hos Sweboat och kontaktnät med andra handlare.

Försäljningsuppdrag tecknas, varudeklaration fylls i och kompletteras med utrustningslista och övrig dokumentation.

Nu annonseras båten ut! Vi tar hand om alla mail, telefonsamtal och visningar. Observera att vi endast genomför bokade visningar av din båt. Vi har en skyldighet att verka för en effektiv försäljning.

Då en köpare och säljare är överens om ett bud hjäler vi till med kontrakt, avtal, finansiering och försäkring. Som säljare överlåter du åt oss att säkerställa att köparen betalar inom avtalad tid.

Båtresurs har befogenhet att ta emot köpesumman som därfefter överförs till dig som säljare med avdrag för överenskommen försäljningsprovision.

Under hela försäljningsprocessen har du som säljare tillgång till din båt och kan utnyttja den i väntan på att vi funnit en köpare. Det är först när din båt blivit såld som du betalar för vårt arbete. Du kan när som helst avbryta affären utan att det kostar dig något enligt vad som står i ditt Försäljningsuppdrag.

 

För dig som skall köpa båt:

Vi hjälper dig finna en båt som passar era önskemål.

Vi hjälper dig att göra en bedömning av båtens skick.

Som köpare ska du vara säker på att det inte följer några restskulder på båten som köps.

Vi kontrollerar att den inte är anmäld stulen och hjälper dig med eventuella omregistreringar av stöldmärkning och andra stöldförebyggande åtgärder som följer med båten.