Båtresurs i samarbete med Swedbank Finans!

Tillsammans med Swedbank Finans erbjuder vi dig förmånliga lån till ditt båtköp som gör att du får ett kostnadseffektivt båtägande. Du kan låna ända upp till 80% av priset, och resterande 20% betalar du kontant eller med ett inbytesobjekt. I samråd med dig lägger vi upp en amorteringsplan som är anpassad till lånets storlek och båtmodell. Du kan lösa lånet i förtid eller göra extra amorteringar utan extra kostnad.